Sme súkromná jazyková škola pôsobiaca v Žiari nad Hronom a najbližšom okolí. Už 30 rokov ponúkame a zabezpečujeme výučbu cudzích jazykov vo firmách a v kurzoch pre verejnosť. Primárne sa zameriavame na výučbu anglického jazyka a to pre všetky vekové kategórie.
O NÁS
Realizujeme výučbu jazykov nie len pre verejnosť, ale aj pre firmy.
Počas 30 rokov nášho pôsobenia sme spolupracovali napríklad s týmito firmami:

 • Nemak Slovakia, s.r.o.
 • Finalcast, s.r.o.
 • ZSNP, a.s.
 • Mincovňa Kremnica, š.p.
 • Slovalco, a.s.
 • ELBA, a.s.
 • Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 • Qatena, s.r.o.
 • ELKA, a.s.
 • Ardis, a.s.
 • Kancelária primátora, Žiar nad Hronom
 • ALU SLOVAKIA, s.r.o.
 • HERMES, s.r.o.
 • FOUR TRADE, s.r.o.
 • ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
 • Nemak Slovakia, s.r.o.
 • Finalcast, s.r.o.
 • ZSNP, a.s.
 • Mincovňa Kremnica, š.p.
 • Slovalco, a.s.
 • ELBA, a.s.
 • Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 • Qatena, s.r.o.
 • ELKA, a.s.
 • Ardis, a.s.
 • Kancelária primátora, Žiar nad Hronom
 • ALU SLOVAKIA, s.r.o.
 • HERMES, s.r.o.
 • FOUR TRADE, s.r.o.
 • ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
30

Rokov výučby

10-ky

Spokojných firiem

100-ky

Spokojných študentov

1000-ky

Odučených hodín

JAZYKOVÉ KURZY
Naša jazyková škola vám ponúka kurzy všeobecnej angličtiny všetkých úrovní pre študentov všetkých vekových kategórií.

Kurzy pre dospelých sú vhodné aj pre staršie deti, ktoré už rozumejú základným gramatickým pojmom (slovosled, záporná veta, predložka, podmet a pod.) Kurzy sú určené pre všetky úrovne, od úplných začiatočníkov až po pokročilých.

Vyučovanie vašich zamestnancov je možné v mieste sídla firmy v skorých ranných aj v doobedňajších hodinách. Snažíme sa prispôsobiť vašim požiadavkám na frekvenciu a dĺžku sedení, rovnako ako aj na obsahové zameranie kurzu.

V závislosti od konkrétnej skúšky môžeme naše hodiny zamerať na konkrétne jazykové schopnosti. Môžeme precvičovať gramatiku, zdokonaľovať Váš písomný prejav, cvičiť posluch, konverzáciu alebo uvedené zložky kombinovať.

V kurzoch pre deti budujeme kvalitné gramatické základy jazyka v kombinácii s praktickým precvičovaním prostredníctvom modelových situácií, obrázkov a hier. Anglický jazyk deťom predstavujeme ako ucelený systém.

CENNÍK

Cena za výučbu nie je stanovená pevne.
Ovplyvňuje ju viacero faktorov ako napr. počet študentov, dĺžka a frekvencia hodín a podobne.

Pre kalkuláciu ceny za výučbu nás, prosím, kontaktujte!

LEKTORI

Ing. Ivan Habáň

Srdce a hlava jazykovej školy

Učiteľ, ktorý je naplno oddaný svojej práci. Svojich študentov vníma ako individuality s rozdielnymi potrebami čomu prispôsobuje aj svoju výučbu.
Vo voľnom čase sa rád venuje cykloturistike, skialpinizmu, freedivingu a svojim vnúčatám.
Štátna skúška z angličtiny (1985)
Štúdijný jazykový pobyt vo V. Británii (1988)
Viac než 30 rokov praxe v oblasti výučby angličtiny

Mgr. Miroslav Lakosil

Výučba vo firmách

Učiteľ sa venuje výučbe vo firmách ale aj výučbe detí a mládeže. Je otvorený novým metódam. Rád používa vo vyučovacom procese hry a hudbu.
Keď neučí venuje sa turistike, šachu, fotografovaniu alebo tvorbe webstránok.
Štátna skúška z pedagogiky (2009)
Viac než 15 rokov praxe v oblasti výučby angličtiny

Mgr. Veronika Habáňová

Výučba mládeže

Učiteľka sa v posledných rokoch zameriava najmä na výučbu stredoškolskej mládeže a vedenie konverzačných kurzov pre pokročilých študentov.
Voľný čas trávi v prírode, v turistických alebo bežeckých topánkach.
Štátna skúška z angličtiny (2008)
Štátna skúška z pedagogiky (2009)
Štúdijný jazykový pobyt v USA (1999-2000)
Viac než 20 rokov praxe v oblasti výučby angličtiny.

ROZVRH HODÍN
Rozvrh verejných kurzov pre dospelých a mládež je aktuálny pre školský rok 2022/2023.

KONTAKT

Kontaktné a fakturačné údaje:

Adresa
Ing. Ivan Habáň - ENGLISH
Hviezdoslavova 20/24
965 01 Žiar nad Hronom
Mobil
+421 903 515 205
IČO
1260 6201
DIČ
102 079 6689
IČ DPH
SK 102 079 6689
Banka
Tatra banka, Žiar nad Hronom
IBAN
SK80 1100 0000 0026 1414 1886

Vyučovacie priestory:

Adresa
Základná škola
M. R. Štefánika 17
965 01 Žiar nad Hronom

Možnosť ONLINE výučby